Lutherin Iso Katekismus – postikulujen hinnalla

Martti Luther julkaisi Ison Katekismuksen (saksaksi Deutsch Catechismus) vuonna 1529 kristinopin opettamisen apuvälineeksi. Molemmat katekismukset on suunnattu ensisijaisesti papeille, mutta ne soveltuvat myös opettajille, vanhemmille ja kaikille kristityille, jotka haluavat perehtyä kristillisen uskon ja elämän perusasioihin. Katekismuksen neljä pääosaa pyrkii vastamaan neljään keskeiseen kysymykseen. Kymmenen käskyä ilmaisee, mitä Jumala tahtoo. Uskontunnustus kertoo, kuka on Jumala ja mitä hän lahjoittaa. Isä meidän -rukous ohjaa lähestymään Jumalaa rukouksessa ja sakramentit kertovat, miten Jumala lähestyy ihmistä.

Iso Katekismus noudattelee Vähän Katekismuksen rakennetta, mutta on tätä laajempi ja yksityiskohtaisempi. Näennäisestä yksinkertaisuudestaan huolimatta siinä otetaan kantaa monin keskiajan teologian suuriin kysymyksiin. Muista tunnustusteksteistä poiketen Iso Katekismus ei ole syntynyt kirkkopoliittisen väittelyn keskellä, vaan sen tähtäyspiste on hengellinen. Sen tarkoituksena on selittää yksinkertaisesti kristinuskon keskeinen sisältö ja tukea tavallisen seurakuntalaisen hengellistä elämää.

Lyhyt kehotus ripittäytyä (Ein kurze Vermahnung zu der Beicht) on alun perin Lutherin itsenäinen kirjoitus, mutta otettiin mukaan jo Ison Katekismuksen toiseen painokseen. Sen voidaan kiistattomasti katsoa kuuluvan tunnustuskirjoihin. Samalla se osoittaa, kuinka vahvan merkityksen luterilainen reformaatio antoi ripille.

 

Tilaa tämä kirja jättämällä kommenttiosioon postitustiedot. Postituskulut lisätään.
Voit myös tilata soittamalla 0440 772 233 tai lähettämällä sähköpostia hannu.halonen@concordia.fi tai lutherdivari@gmail.com

Viisauden ja tiedon aarteet Kristuksessa – Tapio Puolimatka – 15€

Puolimatka avaa lukijalle Kristuksen evankeliumin vaikutusta kulttuurimme kehitykseen. Vertailukohtina hän käyttää ateistista ja agnostista naturalismia sekä islamia. Opiskellessaan Jerusalemin heprealaisessa yliopistossa 1980-luvulla Puolimatka tutustui juutalaiseen ja islamilaiseen kulttuuriin. Teoksessa huomion keskipisteenä on Kristuksen lunastava voima. Katumuksella on kulttuuria uudistava voima. Tapio Puolimatka on kasvatuksen teorian ja tradition professori Jyväskylän yliopistossa. Hänen erityisalaansa ovat tieteenfilosofia ja kasvatusfilosofia.

Seuraavassa loppusanat Miikka Niirasen kirjatarkastelusta Areiopagi-sivustolta.

Onko kristillinen usko kantanut kulttuurisesti parempaa hedelmää kuin kirjassa käsitellyt verrokit, islam ja naturalismi? Siltä vaikuttaa. Vaikka kysymyksiä jää edelleen avoimeksi, näytöt varsinkin islamia vastaan ovat musertavat. Naturalismi kulttuurisena voimana pärjää nähdäkseni vertailussa hieman paremmin, mutta kuten kirjassakin sivu sivulta käy vähitellen ilmi, näin on useimmiten silloin, kun se lainaa kristinuskolta oikeutuksen vaikkapa universaalille etiikalle tai tulkitsee materialistisesti uudelleen kristillisen teologian inspiroiman mekanistisen filosofian.

Suurin yksittäinen tekijä ei kuitenkaan ole islamin tai naturalismin suoranainen epäonnistuminen, vaan kristinuskon onnistuminen. Jos kirjassa murretut myytit pysyvät murrettuina, kristillisellä uskolla on yksinkertaisesti enemmän historiallista dataa puolellaan. Mitä tämä merkitsee katsomusten totuusväitteiden kannalta, onkin jo laajempi kysymys, johon tässä arviossa en puutu.

Kaiken kaikkiaan toivon, että teos huomioidaan laajasti. Sen sanoma ei rajoitu vain tieteenfilosofiaan, vaan on relevantti hyvin monenlaisille yleisöille: poliitikoille, ihmisoikeuksien puolustajille, lääkäreille, historiantutkijoille, opettajille ja tietysti aivan tavallisille ihmisille. Suomeksi tällaisia on harvassa.

– Miikka Niiranen

Miikka on diplomi-insinööri ja Areiopagi-verkkolehden päätoimittaja.

 

Tilaa tämä kirja jättämällä kommenttiosioon postitustiedot. Postituskulut lisätään.
Voit myös tilata soittamalla 0440 772 233 tai lähettämällä sähköpostia hannu.halonen@concordia.fi tai lutherdivari@gmail.com

KAIKKI HYVÄT KIRJAT PÄÄTYVÄT LUTHER-DIVARIIN

Siirry työkalupalkkiin