Aihearkisto: Raamattu. Raamatuntutkimus

Ehtoollinen ja kirkollinen yhteys varhaiskirkossa – Werner Elert – 15€

Werner Elert vakuuttavasti käy läpi varhaisen kirkon opetusta ja käytäntöä. Kirkollinen yhteys ei ole vain kristittyjen yhdessäoloa, vaan se perustuu yhteiseen opilliseen tunnustukseen.

Werner Elert – Ehtoollinen ja kirkollinen yhteys varhaiskirkossa.Concordia 2013 n.230s Sk K5 33€

 

Tilaa tämä kirja jättämällä kommenttiosioon postitustiedot. Postituskulut lisätään.
Voit myös tilata soittamalla 0440 772 233 tai lähettämällä sähköpostia  tai 

Kaukainen voittolaulu(Ilmestyskirjan selitys) – Siegbert W. Becker – 10€

Ilmestyskirja on yksi Raarnatun kieh­tovimmista kirjoista. Toisaalta se saattaa tuntua lukijasta myös monin paikoin arvoi­tukselliselta. Mitä sisältyy sen moniin ihmeellisiin näkyihin?

Tohtori Siegbert Beckerin ( 1914-­I984) Ilmestyskirjan selitys opastaa lu­kijaa syvemmälle tähän Raamatun viimei­seen kirjaan. Becker on halunnut tehdä teoksesta mahdollisimman yleistajuisen, jot­ta kuka tahansa Raamatusta kiinnostunut lu­kija voisi sitä ymmärtää.

Becker lähtee siitä, että Raamattu on kauttaaltaan Jumalan sanaa. Tästä syystä hän torjuu tietoisesti nykyistä teologiaa hal­litsevan historiallis-kriittisen menetelmän se­littää Raamattua. Luterilaisen periaatteen mukaisesti Becker selittää Raamattua Raamatulla. Ilmestyskirjan eri kohdat ase­tetaan yhteyksiin muun Raamatun kanssa.
Suokoon Herra, että tämä teos omalta osaltaan olisi avaamassa lukijalle ilmestys­kirjan sanomaa.

Siegbert Becker – Kaukainen voittolaulu. Ilmestyskirjan selitys. Concordia 2013 410s Np K5 10€

 

Tilaa tämä kirja jättämällä kommenttiosioon postitustiedot. Postituskulut lisätään.
Voit myös tilata soittamalla 0440 772 233 tai lähettämällä sähköpostia  tai