Avainsana-arkisto: Tapio Puolimatka

Viisauden ja tiedon aarteet Kristuksessa – Tapio Puolimatka – 15€

Puolimatka avaa lukijalle Kristuksen evankeliumin vaikutusta kulttuurimme kehitykseen. Vertailukohtina hän käyttää ateistista ja agnostista naturalismia sekä islamia. Opiskellessaan Jerusalemin heprealaisessa yliopistossa 1980-luvulla Puolimatka tutustui juutalaiseen ja islamilaiseen kulttuuriin. Teoksessa huomion keskipisteenä on Kristuksen lunastava voima. Katumuksella on kulttuuria uudistava voima. Tapio Puolimatka on kasvatuksen teorian ja tradition professori Jyväskylän yliopistossa. Hänen erityisalaansa ovat tieteenfilosofia ja kasvatusfilosofia.

Seuraavassa loppusanat Miikka Niirasen kirjatarkastelusta Areiopagi-sivustolta.

Onko kristillinen usko kantanut kulttuurisesti parempaa hedelmää kuin kirjassa käsitellyt verrokit, islam ja naturalismi? Siltä vaikuttaa. Vaikka kysymyksiä jää edelleen avoimeksi, näytöt varsinkin islamia vastaan ovat musertavat. Naturalismi kulttuurisena voimana pärjää nähdäkseni vertailussa hieman paremmin, mutta kuten kirjassakin sivu sivulta käy vähitellen ilmi, näin on useimmiten silloin, kun se lainaa kristinuskolta oikeutuksen vaikkapa universaalille etiikalle tai tulkitsee materialistisesti uudelleen kristillisen teologian inspiroiman mekanistisen filosofian.

Suurin yksittäinen tekijä ei kuitenkaan ole islamin tai naturalismin suoranainen epäonnistuminen, vaan kristinuskon onnistuminen. Jos kirjassa murretut myytit pysyvät murrettuina, kristillisellä uskolla on yksinkertaisesti enemmän historiallista dataa puolellaan. Mitä tämä merkitsee katsomusten totuusväitteiden kannalta, onkin jo laajempi kysymys, johon tässä arviossa en puutu.

Kaiken kaikkiaan toivon, että teos huomioidaan laajasti. Sen sanoma ei rajoitu vain tieteenfilosofiaan, vaan on relevantti hyvin monenlaisille yleisöille: poliitikoille, ihmisoikeuksien puolustajille, lääkäreille, historiantutkijoille, opettajille ja tietysti aivan tavallisille ihmisille. Suomeksi tällaisia on harvassa.

– Miikka Niiranen

Miikka on diplomi-insinööri ja Areiopagi-verkkolehden päätoimittaja.

 

Tilaa tämä kirja jättämällä kommenttiosioon postitustiedot. Postituskulut lisätään.
Voit myös tilata soittamalla 0440 772 233 tai lähettämällä sähköpostia  tai 

Lapsen ihmisoikeus: Oikeus isään ja äitiin – Tapio Puolimatka – 20€

Jos ihmiset voivat ottaa pois jotakin niin kallisarvoista kuin äidin tai isän ja saada meidät tuntemaan kiitollisuutta tästä menetyksestä, mitä muuta ihmiset voivat ottaa meiltä pois? Miten voit odottaa tulevan sukupolven taistelevan vapauden, demokratian, puhtaan ilman ja veden puolesta, kun heiltä on varastettu jotakin niin kallisarvoista ja perustavaa kuin äiti tai isä?

Alana Newmanin kirjallinen lausunto Kalifornian lakiasäätävälle edustuslaitokselle

 

Professori Tapio Puolimatka analysoi kiivaana käyvää keskustelua sukupuolineutraalista ja perinteisestä avioliittokäsityksestä. Pureutuen molempien avioliittokäsitysten tausta-ajatuksiin hän vastaa seuraaviin kysymyksiin: Onko sukupuolineutraalin avioliiton laillistaminen ihmisoikeuskysymys? Kenen tasa-arvo ja ihmisoikeudet avioliiton on tarkoitus turvata? Onko yhteiskunta unissakävelijän tavoin laillistamassa käytänteitä, joiden seuraamuksia ei ole koskaan perusteellisesti pohdittu?

Puolimatka peräänkuuluttaa unohdettua keskustelua lasten oikeudesta isään ja äitiin. Hän kysyy, voidaanko tämä perusoikeus poistaa avioliittolaista. Suojeleeko kukaan yhteiskunnan kaikkein hauraimpien ja puolustuskyvyttömimpien jäsenten perusoikeuksia?

Tapio Puolimatka toimii kasvatuksen teorian ja tradition professorina Jyväskylän yliopistossa ja käytännöllisen filosofian dosenttina Helsingin yliopistossa.

 

Kustantaja: Suunta-kirjat

ISBN: 978-951-619-598-1

Ilmestynyt: 2014

Sivumäärä: 200

 

Tilaa tämä kirja jättämällä kommenttiosioon postitustiedot. Postituskulut lisätään.
Voit myös tilata soittamalla 0440 772 233 tai lähettämällä sähköpostia  tai