Aihearkisto: Uskontunnustukset. Katekismukset

Sisälle tunnustukseen – Robert d. Preus – 10€

Luterilaisen kirkon Raamattuun perustuva teologia on kiteytetty tunnustuksiin, jotka on vuonna 1580 koottu Yksimielisyyden kirjaksi.

Mistä luterilaisessa teologiassa on kyse? Siitä Robert Preus antaa selvityksen vakuuttavasti ja ymmärrettävästi kirjassaan, jonka 18 lyhyttä ja selkeää lukua valaisee tunnustusten keskeisimpiä opillisia korostuksia. Hän osoittaa, että niillä on pysyvä merkitys myös nykyajan kirkolle. Luterilaiset tunnustuskirjat lähtevät siitä, että oikea, Raamattuun perustuva oppi on sekä mahdollista että välttämätöntä ilmaista aihepiireittäin. Preusin kirja käsittelee luterilaisten tunnustusten suhdetta Raamattuun, Jumalaa, Jumalan luomistyötä, Jeesusta ja hänen työtään, vanhurskauttamista uskosta, Pyhää Henkeä ja hänen työtään, predestinaatiota, lopun aikoja jne. Kirjassa on myös sanasto keskeisimmistä termeistä. Kirjan tarkoituksena on toimia yleistajuisena johdatuksena luterilaisiin tunnustuskirjoihin ja luterilaiseen oppiin.

Professori Robert D. Preus (1924–1995) oli 1900-luvun huomattavimpia luterilaisia teologeja. Hän oli erikoistunut luterilaiseen puhdasoppisuuteen eli ortodoksiaan, jonka aikakauden teologian hän tunsi ainakin englanninkielisistä tutkijoista parhaiten.

Concordia ry:n suomeksi jo aiemmin julkaisemat Preusin teokset: Kristuksen kirkon usko ja nykyajan raamatuntutkimus (1995), Raamatun inspiraatio. Tutkimus 1600-luvun luterilaisten dogmaatikkojen teologiasta (1999) sekä Vanhurskauttaminen ja Rooma (1996 osana Syttyneitä sydämiä –juhlakirjaa ja 2014 erillisenä, uudistettuna laitoksena).

Tilaa tämä kirja jättämällä kommenttiosioon postitustiedot. Postituskulut lisätään.
Voit myös tilata soittamalla 0440 772 233 tai lähettämällä sähköpostia  tai 

Lutherin Iso Katekismus – postikulujen hinnalla

Martti Luther julkaisi Ison Katekismuksen (saksaksi Deutsch Catechismus) vuonna 1529 kristinopin opettamisen apuvälineeksi. Molemmat katekismukset on suunnattu ensisijaisesti papeille, mutta ne soveltuvat myös opettajille, vanhemmille ja kaikille kristityille, jotka haluavat perehtyä kristillisen uskon ja elämän perusasioihin. Katekismuksen neljä pääosaa pyrkii vastamaan neljään keskeiseen kysymykseen. Kymmenen käskyä ilmaisee, mitä Jumala tahtoo. Uskontunnustus kertoo, kuka on Jumala ja mitä hän lahjoittaa. Isä meidän -rukous ohjaa lähestymään Jumalaa rukouksessa ja sakramentit kertovat, miten Jumala lähestyy ihmistä.

Iso Katekismus noudattelee Vähän Katekismuksen rakennetta, mutta on tätä laajempi ja yksityiskohtaisempi. Näennäisestä yksinkertaisuudestaan huolimatta siinä otetaan kantaa monin keskiajan teologian suuriin kysymyksiin. Muista tunnustusteksteistä poiketen Iso Katekismus ei ole syntynyt kirkkopoliittisen väittelyn keskellä, vaan sen tähtäyspiste on hengellinen. Sen tarkoituksena on selittää yksinkertaisesti kristinuskon keskeinen sisältö ja tukea tavallisen seurakuntalaisen hengellistä elämää.

Lyhyt kehotus ripittäytyä (Ein kurze Vermahnung zu der Beicht) on alun perin Lutherin itsenäinen kirjoitus, mutta otettiin mukaan jo Ison Katekismuksen toiseen painokseen. Sen voidaan kiistattomasti katsoa kuuluvan tunnustuskirjoihin. Samalla se osoittaa, kuinka vahvan merkityksen luterilainen reformaatio antoi ripille.

 

Tilaa tämä kirja jättämällä kommenttiosioon postitustiedot. Postituskulut lisätään.
Voit myös tilata soittamalla 0440 772 233 tai lähettämällä sähköpostia  tai