Avainsana-arkisto: Luther

Lutherin Iso Katekismus – postikulujen hinnalla

Martti Luther julkaisi Ison Katekismuksen (saksaksi Deutsch Catechismus) vuonna 1529 kristinopin opettamisen apuvälineeksi. Molemmat katekismukset on suunnattu ensisijaisesti papeille, mutta ne soveltuvat myös opettajille, vanhemmille ja kaikille kristityille, jotka haluavat perehtyä kristillisen uskon ja elämän perusasioihin. Katekismuksen neljä pääosaa pyrkii vastamaan neljään keskeiseen kysymykseen. Kymmenen käskyä ilmaisee, mitä Jumala tahtoo. Uskontunnustus kertoo, kuka on Jumala ja mitä hän lahjoittaa. Isä meidän -rukous ohjaa lähestymään Jumalaa rukouksessa ja sakramentit kertovat, miten Jumala lähestyy ihmistä.

Iso Katekismus noudattelee Vähän Katekismuksen rakennetta, mutta on tätä laajempi ja yksityiskohtaisempi. Näennäisestä yksinkertaisuudestaan huolimatta siinä otetaan kantaa monin keskiajan teologian suuriin kysymyksiin. Muista tunnustusteksteistä poiketen Iso Katekismus ei ole syntynyt kirkkopoliittisen väittelyn keskellä, vaan sen tähtäyspiste on hengellinen. Sen tarkoituksena on selittää yksinkertaisesti kristinuskon keskeinen sisältö ja tukea tavallisen seurakuntalaisen hengellistä elämää.

Lyhyt kehotus ripittäytyä (Ein kurze Vermahnung zu der Beicht) on alun perin Lutherin itsenäinen kirjoitus, mutta otettiin mukaan jo Ison Katekismuksen toiseen painokseen. Sen voidaan kiistattomasti katsoa kuuluvan tunnustuskirjoihin. Samalla se osoittaa, kuinka vahvan merkityksen luterilainen reformaatio antoi ripille.

 

Tilaa tämä kirja jättämällä kommenttiosioon postitustiedot. Postituskulut lisätään.
Voit myös tilata soittamalla 0440 772 233 tai lähettämällä sähköpostia  tai